Sayfalar

13 Aralık 2015 Pazar

11.Hafta

 Video sunumları devam etti, Videolardaki ses problemleri üzerine tartışma gerçekleştirildi. Sınıflardaki otorite problemine değinildi.
 Çarşamba günü ise düşünme biçimleri üzerine tartıştık. Tartışma sonrası kendi gruplarımızın kullandıkları düşünme biçimlerini belirledik. Gruplardan Buket Hocamızın seçtiği sözcüler tahtada gerekçeleri ile birlikte seçtikleri biçimleri açıkladılar. Diğer gruplar ise eklenebilecek öneriler sundu uygun olanlar eklendi olmayanlar ise tartışıldı.

10.Hafta

 Grubumla çektiğimiz ders anlatım videosunu sunduk. Videomuzun yanlışları üzerine tartışma gerçekleştirdik. Bizden sonra problem çözme yöntemi grubu videolarını sundu ve üzerine tartışma yapıldı. Çarşamba günü ise Esra Hoca bilgi transferi üzerine sunumunu yaptı Mukaddes Hocamızın katılımı ile tartışarak bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

9.Hafta

Pazartesi günü ekibimle beraber video çekimine gittiğimiz için derse katılım gösteremedik. Çarşamba günü ise sınav olduk.

8.Hafta

 Bu hafta soru cevap ve simülasyon yöntemi üzerinde sunular yapıldı. Soru cevap yönteminde sorunun sadece öğretmen tarafından gelip gelmeyeceği üzerine tartışma yapıldı. Bu sunumda da etkinlik başarısız olarak gerçekleşti.

7. Hafta

 Bu hafta ilk olarak Problem Çözme Yöntemi sunusu yapıldı. Yöntemle ilgili sunuda bir kaç sorun olduğu tartışıldı. Sınıfta ses biraz yükselince müdahaleyi hoca yaparak dersin akışını tekrar düzenledi.

 Çarşamba günü üyesi olduğum grubumla beraber Örnek Olay Yöntemi üzerine sunum gerçekleştirmeye çalıştık. Çalıştık diyorum çünkü kaynakların yanlış yönlendirmesinin kurbanı olmuştuk.