Sayfalar

11 Ekim 2015 Pazar

3.Hafta

Pazartesi Günü:

        Şanlıurfa'da bir köy okuluna atanan bir öğretmenin sorunlarını anlatıp çözüm beklediği mektubu okuduk. Sınıfta ikili üçlü gruplar oluşturup sorunu çözmek üzere çözümler ürettik. Ürettiğimiz çözümlerin doğrultusunda sınıf olarak ortak bir görüşe varamasakta hoca doğrultusunda herkes ortak bir yeni çözüme odaklanmak yerine kendi çözümünü savunmayı bıraktı.

Çarşamba Günü:

        Öğretim planı tasarlarken dikkat etmemiz gereken ilkeler hakkında konuştuk. Psikomotor derslerin uygulama yaparak öğrenileceğini, bilişsel derslerin ise uygulamaya ihtiyaç kalmadan öğretilebileceğini konuştuk ve kabul ettik. Zamanın en önemli faktör olduğunu konuştuk. Program hazırlanırken zamana dikkat etmeliyiz.

        Denge kavramı üzerine konuştuk. Dengenin Öğretmen-Öğrenci ilişkisini temsil ettiğini konuştuk. Bu ilişkinin en temel yapısının iletişim olduğunu konuştuk. İletişimi diyalogla sembolize ettik ve diyalog üzerine konuştuk. Diyalog samimiyeti artırdığı için öğrencinin cesareti artar.

        Güdüleme kavramı üzerine konuştuk. Öğrencinin derse olan ilgisinin nasıl artacağı hakkında tartıştık. Disiplin, düzen, kurallar üzerine konuştuk. Kuralların yasaklayıcı değil düzenleyici olanların disiplini sağlayanların kabul edilebilir olduğunu konuştuk. Mizah kavramı üzerine konuştuk ve mizahın öğrenirken eğlenmeyi sağladığını konuştuk. Eğlenerek öğrenme olmadığını örneklerle kabul ettik.

2.Hafta

Kurban bayramı tatili dolayısıyla ders işlenmedi.

1.Hafta

İlk derste hoca tahtaya Özel Öğretim Yöntemleri yazdı ve bu terimler üzerine tartıştık. İlk olarak öğrenme ve öğretimin ne olduğunu, özel öğretimin ne olduğunu konuştuk. Konuşmalar üzerine yöntemleri tartıştık. Öğrenmenin sağlanması için yöntemler kümesinin nasıl oluşturulacağı üzerine konuştuk.